PA-METRICS(TM) : Bağımsız Performans ve Eğitim Ölçümleme Analiz Raporlama Danışmanlık Hizmetleri.


PA-Metrics kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak benzer bir ürünün bulunamaması sebebiyle tasarlanmıştır.

2007 yılında mevcut Performans Değerlendirme Sistemlerinin yetkinlik alanlarına ilişkin yönleri incelenmiş, uygulamalardan elde edilen verilerin elektronik ortama aktarılarak daha fazla analize imkan vermesi planlanmıştır.

PA-Metrics’in tasarım süreci olan 2007-2009 yıllarında tüm sektörlerde yer alan işletmelerde olası işlerin karşılığı yetkinlikler tespit edilmiş, bu yetkinliklerin ilişkili olduğu tutumlar ortaya konmuş ve gözlemlerin aktarılacağı Davranışsal Göstergeler oluşturulmuştur.

Yetkinlik, tutum ve davranışların birbirleri ve kendi grubu ile ilişkileri analitik hiyerarşi metoduna göre Endüstriyel ve Klinik Psikoloji alanında uzman gruplarla yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulmuş ve gözlemlerin aktarılacağı davranışların değerlendiricide kavram kargaşası yaratmayacak şeklide düzenlenmesi ile matris yapı tamamlanarak programlama için algoritma oluşturulmuştur. PA-Metrics Sistemi ilişkiler veri tabanı, web tabanlı veri toplama ve değerlendirme modüllerini içermektedir.

Veriler C# programı yardımıyla istenilen tasarımda rapor haline getirilmektedir.

Uygulamaya başlandığı 2009 yılı ortasından beri bu güne kadar 20.000’in üzerinde gözlem sisteme veri olarak aktarılarak değerlendirilmiştir.

Veri toplama ve yazılım uygulamalarını ELEKTROTON BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SAN. LTD ŞİRKETİ olarak sürdüren şirketimiz Yönetim Danışmanlığı alanında sizlere daha kapsamlı hizmet vermek amacıyla PA-METRİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI adlı yeni bir oluşum gerçekleştirilmiştir.

---<>---


Copyright (c) 2008-2015 PA-Metrics(TM) an ECC LLC Trade Mark