PA-METRICS(TM) : Bağımsız Performans ve Eğitim Ölçümleme Analiz Raporlama Danışmanlık Hizmetleri.

pa-metrics logo

Kurumsal ve Bireysel
Ölçüm ve Değerlendirme

Çıkış noktamız
işletmelerdeki insan
davranışları.

Hedefimiz herkesin
güvenilir bulduğu ölçüm
ve raporlar.

Bize Göre,

Yetkinliklerimiz beceri odaklı davranışlarımızdır. Biz nasıl davranıyorsak yetkinliklerimiz ona göre şekil alır. Yetkinliklerimizi yapılandırmak davranışlarımızı düzenlemekten geçmektedir.

O Halde;

Nasıl davranıyoruz?
Hangi yetkinliklerimiz şirket vizyonuna uygun?

Yetkinlik Haritalarımız elimizde olsa cevapları bulmak kolay olurdu.

Güvenilir ve Adil bir sistemle ÖLÇMEK! Size cevapları söyleyebilir.

Farkımız

360° Değerlendirmelerde
Değerlendiricilerin ne kadar objektif olduklarını, hangi noktalarda çelişkilerin olduğunu, hangi alanlarda yeniden gözden geçirmelerin gerekli olduğunu bilmek istersiniz.

Her firma performans değerlendirmesi yada kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırdığı davranış analizlerine topladığı verilere güvenmek ister.

PA-Metrics toplanan verilerdeki sapmaları, çelişkileri ve değerlendiricilerin güvenilirliğini sorgular ve raporlar.


Katkımız

Amaca yönelik müşteri isteğine göre şekillenen hızlı ve özel uygulama,

İşletmede yer alan personelin Yetkinlik Alanları hakkında objektif bilgi edinme,

Desteklenecek personeli doğru tespit etme,

Destek programlarını ihtiyaca göre düzenleme,

Kaynakların doğru kullanılmasını sağlama,

Eğitimci firmaların etkinliğini sorgulama,

İnsan Kaynakları biriminin seçimlerinin doğruluk teyidi.

PA-Metrics
Temel Özellikler

Geçerlilik

Kabul görmüş değer ve parametrelere uygun

Ayırt Edicilik

Zayıf ve güçlü yönleri ortaya çıkarabilen, grup içi ve gruplar arası analize imkan veren

Durumlara Uygunluk

Her türlü işletme kültürüne uygun yapılandırılabilen bir yapıda

Kullanışlılık

Veri toplamada hızlı ve pratik bir sisteme sahip

Tarafsızlık

Değerlendiricilerin kişisel çatışmalarından ve meyillerinden arınık

Adillik

Yeterli açıklama ve detaylı raporlama ve sapmaların rahatlıkla görülebileceği sisteme sahip

Türetilebilirlik

Alternatif çalışmalar için veri yönetim sistemine açık


Copyright (c) 2008-2015 PA-Metrics(TM) an ECC LLC Trade Mark