PA-METRICS(TM) : Bağımsız Performans ve Eğitim Ölçümleme Analiz Raporlama Danışmanlık Hizmetleri.


PA-Metrics 360 ° , iş ortamında kişilerin etkinliğinin sağlanması için İnsan Kaynakları faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışanların yetkinlik profillerini, tanımlanan kriterler çerçevesinde bireysel düzeyden başlayarak gelişim planları için bir yol haritası sunar.

“Yetkinlik; kişinin işteki rolü ile sorumluluklarının önemli bölümünü etkileyen, işteki performansı ile bağlantılı, kabul edilen standartlarla ölçülebilen, eğitim ve gelişim yolu ile ilerletilebilen bilgi, beceri ve özellik gruplarıdır.“ Sistemimizde, Yetkinlik, kişinin işini yapma biçimi olarak ele alınır ve gözlemlenebilir davranışsal özellikler kümesi olarak tarif edilir.

PA-Metrics 360 ° iş davranışlarının birbirleri ile olan ilişkileri temel alan bir ilişkiler matrisine sahiptir ve iş davranışlarından yola çıkarak bireysel yetkinliklerin durumlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. PA-Metrics sisteminde İlişkiler Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılarak düzenlenmiştir.

İş davranışlarının görülme sıklığı ile ilgili 360 ° görüşler alınarak değerlendirilmek istenen kişi veya grubun beceri boyutları analiz edilir.

PA-Metrics 360 °, değerlendirilecek kişi hakkında görüş bildirebilecek sayısız veri toplama noktasındaki değerlendiricilerin değerlendirme yapabilmelerine ve değerlendirme kriterlerinin İnsan Kaynakları tarafından istenilen seviyelerde ayarlanabilmesine olanak tanır.

Günümüz işletmelerinde çeşitli iş becerisine sahip çalışanların iş davranışlarının gözlemlerinden alınan verilerden anlamlı bir analiz yapmak için;

Becerileri 5 boyutta gruplamakta, Beceri Boyutlarını 16 Temel Yetkinlik Alanı ile anlamlandırmakta, Yetkinlikleri 95 Tutumla ile detaylandırmaktadır. Çalışanlara ilişkin Yetkinlik Haritaları oluşturulurken organizasyon planında yer alan tüm pozisyonların yetkinlik kriterlerinin ve seviyelerine uygun, 340 İŞ DAVRANIŞI arasından seçilerek oluşturulan Yetkinlik Sözlüğü kullanılmaktadır.

BU ANLAMDA KURUMSAL HİZMET BAŞLIKLARIMIZ

PA-Mirror, Bireylerin yetkinlik alanlarını belirleme konusunda çalışma ortamında iş ilişkisi içinde oldukları tüm katılımcılarda veri toplanarak bir değerlendirme yapılmasında sürecin zaman almasına karşın sadece bireyin kendine ilişkin değerlendirmesinden yola çıkılarak bir “Yetkinlik Haritası” oluşturmak amacı ile üretilmiştir.

Firmanın yetkinlik alanlarına ilişkin firmaya özel olarak tasarlanan ikili davranış seçimine dayalı bir sistem ile kişinin kendini değerlendirmesi ve bunun sonucunda raporlanması işlemini yerine getirir.

PA-Mirror Raporu, kişilik özelliklerinden ziyade kişinin iş davranışlarındaki seçimlerindeki eğilimini ve bunlar ile işletme yetkinlikleri arasındaki bağın seviyesini ortaya koymaya çalışmaktadır.

---<>---


Copyright (c) 2008-2015 PA-Metrics(TM) an ECC LLC Trade Mark